Kiropraktik

Vad gör en kiropraktor?
En kiropraktor har genomgått en 5 år lång högskoleutbildning och är specialiserad på att undersöka och behandla besvär relaterade till rörelseapparaten, med fokus på att återställa funktion. Behandlingen utformas enligt en personligt anpassad behandlingsplan och består framförallt av manuella behandlingstekniker och rehabiliteringsträning. Behandlingen kan delas in i fyra olika faser (läs mer nedan). Titeln kiropraktor är namnskyddad och för att få kalla sig för kiropraktor i Sverige krävs att man genomgått en godkänd kiropraktorutbildning samt erhållit legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.


Vem kan gå till en kiropraktor?

Om du upplever besvär relaterade till muskler, leder eller nervsystem bör du söka dig till en kiropraktor för undersökning och diagnostisering. Några exempel på vanliga besvär som en kiropraktor behandlar är: nack-/axelsmärta, bäcken-/ländryggssmärta, ischias, huvudvärk, yrsel och idrottsrelaterade skador. Bokning sker ofta direkt till den kiropraktor du väljer att vända dig till och du behöver ingen remiss. I de fall då vidare utredning behövs kommer kiropraktorn att hänvisa dig vidare till lämplig vårdgivare.

Behandlingen kan delas in i fyra olika faser:

Steg 1

Akutfasen
När symptomen gör sig påminda upplever patienten ofta tydliga besvär. Vid de första behandlingstillfällena kan det svänga ganska mycket och många upplever att de har bättre och sämre dagar. 

Steg 2

Förbättrad funktion
Efter några behandlingstillfällen brukar kiropraktorn kunna se att funktionen förbättras. I det här skedet kan besvären börja avta. Nu är det viktigt att vara medveten om att symptombilden inte alltid hänger ihop med orsaken till dina symptom. Ha tålamod och låt din kiropraktor bedöma när det är dags att gå vidare till nästa steg i behandlingen.

Steg 3

Besvären minskar
När funktionen är återställd har kroppen möjlighet att läka. Nu börjar ofta symptomen ge med sig och det är dags att börja fokusera på rehabiliteringsträning.  Det kan också vara bra att fundera över vad som orsakade problematiken från första början. Kanske behöver du se över dina träningsrutiner eller få ergonomisk rådgivning? 

 Steg 4

Rehabiliteringsfasen
Under den sista behandlingsfasen brukar de flesta känna sig återställda i kroppen. Här lägger du och din kiropraktor upp en plan för hur du kan fortsätta din rehabilitering på egen hand, med målet att undvika framtida besvär. För en del slutar behandlingen här. För andra behövs regelbundna kontroller för att hålla besvären borta.